ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. K. HOFFMANOWEJ

08.09.2016 (czwartek)

godz. 17.30 – spotkanie rodziców uczniów klasy 1 z dyrekcją szkoły i wychowawcami
godz. 17.30 – zebrania rodziców klas 2 i 3 z wychowawcami
godz. 18.30 – pierwsze zebranie rady rodziców Zespołu Szkół

20.10.2016 (czwartek) – godz. 17.00 – 18.30 – zebrania i dzień otwarty
01.12.2016 (czwartek) – godz. 17.00 – 18.30 – zebrania i dzień otwarty
19.01.2017 (czwartek) – godz. 17.00 – 18.30 – zebrania i dzień otwarty
23.03.2017 (czwartek) – godz. 17.00 – 18.30 – zebrania i dzień otwarty
25.05.2017 (czwartek) – godz. 17.00 – 18.30 – zebrania i dzień otwarty, informacja nt. zagrożeń ocenami niedostatecznymi


ZEBRANIA W GIMNAZJUM NR 43 IM. WOJSKA POLSKIEGO

08.09.2016 (czwartek)
godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klasy 1 z dyrekcją szkoły i wychowawcami
godz. 17.30 – zebrania rodziców klas 2 i 3 z wychowawcami
godz. 18.30 – pierwsze zebranie rady rodziców Zespołu Szkół

20.10.2016 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
01.12.2016 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
19.01.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
23.03.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
25.05.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty, informacja nt. zagrożeń ocenami niedostatecznymi