Wniosek o bezpłatne przejazdy komunikacją miejską

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przez władze m. st. Warszawy rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, od dnia 1 września 2017r. dokumentem uprawniającym dzieci do bezpłatnych przejazdów będzie Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska ze specjalnym wzorem – Karta Ucznia.

Karty dla uczniów wraz z nagranymi uprawnieniami przygotowane zostaną przez Zarząd Transportu Miejskiego i dostarczone do szkoły do dnia 30.06.2017 r.

Aby umożliwić Państwa dziecku/dzieciom korzystanie z uprawnień od dnia 1 września prosimy o:

– wypełnienie wniosku;

– dołączenie do niego aktualnego zdjęcia dziecka o wymiarach 3,5×4,5 cm. (prosimy, aby zdjęcie było podpisane nazwiskiem dziecka);

– dostarczenie do szkoły wypełnionego wniosku wraz ze zdjęciem dziecka (najlepiej do Wychowawców w terminie do 12.04.2017r.);

– jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka na wniosku należy napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas posiadane uprawnienie do zniżek wynikających z programu zostaną przekodowane na nową kartę.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 125

Do pobrania: