SAMORZĄD

Przewodnicząca Samorządu
Hanna Szeremeti kl. II e

Zastępca
Nikola Piech kl. III b

Sekretarz
Klaudia Borowiec kl. III b

Koordynator samorządów klasowych
Aleksandra Pawelczyk kl. III d

Opiekunowie samorządu
p.Mariusz Szczodry i p.Tomasz Sypniewski