DORADZTWO ZAWODOWE

2.Zwiedzanie pracowni specjalistycznych z pokazem ćwiczeń

Dni Otwarte w CKP 14.12.2016r.

Plan naboru do szkól ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez m. st. Warszawę
na rok szkolny 2016/2017.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

W plikach do pobrania znajdują się:

Analizując ww. dane należy zwrócić uwagę, że liczba punktów, jaką uzyskują uczniowie co roku ulega zmianie. Wyniki zależą m.in. od: trudności egzaminu gimnazjalnego, przedmiotów punktowanych do danego oddziału, zasad przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów (kryteria przeliczane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum – Dz.U. 2017 r. poz. 586).

Dokumenty: